Kağıthane - İstanbul
Pazartesi - Cuma : 08:30 - 17:30
+90 (212) 291 03 68

Sorumluluk Sigortası 

Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelen bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve / veya bunlara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan istenebilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

İşveren, ürün, taşıyıcı, mesleki, asansör, çevre kirliliği, doktor, hastane sorumluluk gibi konuya özel riskleri içeren teminatlar bulunmaktadır.

Teklif Al

Teklif Formu

İletişim Bilgileri: